Trong thành phần ấm tử sa Hằng Trà có các khoáng chất kim loại nên khi va chạm chúng sẽ tạo ra âm thanh khác biệt. Đây là cách khá tốt để phân biệt ấm tử sa chuẩn. Hãy dùng chính nắp ấm tác động lên thân ấm để lắng nghe âm thanh phát ra. Nếu âm thanh nghe như tiếng kim loại va vào nhau là chuẩn ấm tử sa Hằng Trà hàng xịn và ngược lại.
Tham khảo tại: hangtra.com/cac-dang-am-tu-sa/

Societal

Societal is an unbiased social media network focused on real user experiences and engagement and is catering to those looking for fresh, new, authentic voices. We are committed to building a beautiful diverse online community of people of all shapes, sizes, colors, and backgrounds that express themselves in their own personal way through Societal. We don’t believe in borders and embrace the idea of globalism and diversity bringing together people from all around the world.